FLYER/ LEAFLET/ BROCHURE

แผ่นพับและใบปลิวคือความลงตัวของการรวมเอานามบัตรและโปสเตอร์เข้าไว้ด้วยกัน… เพราะบอกเล่าตัวตนของเรา ตัวตนของธุรกิจได้ นำเสนอสิ่งที่เราต้องการได้ภายในขนาดที่พอดีๆ จึงทำให้แผ่นพับเป็นตัวเลือกที่ดีเสมอมา ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจเล็กๆ โรงแรม หรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แผ่นพับเชื่อมโยงเข้าถึงลูกค้าคนสำคัญได้บ่อยกว่า