THE EXPLORER

The Explorer

Technique: Digital offset, diecut

About the product

แผ่นพับที่เรียบง่าย ก็เท่ขึ้นได้ด้วยการไดคัต… แผ่นพับพิมพ์ 4 สีสวยงาม แสดงให้เห็นความสามารถในการพิมพ์ สีที่ดูแล้วอบอุ่นสะอาดตาที่ดูเผินๆ อาจเรียบง่าย แต่มีลูกเล่นที่ซ่อนไว้อยู่ภายในด้วยการใช้ใบมีดกรีดให้เป็นแผ่นพับ ปั๊มเส้นพับกลางซ่อนกระดาษส่วนป็อปอัพไว้ให้ดูไม่น่าเบื่อ เมื่อจับคู่เข้ากันกับธีมการเดินทางยิ่งทำให้แผ่นพับนี้มีความน่าค้นหา


Category: