MY WORLD

Papermore

Technique: Digital offset, foil laminating, diecut

About the product

พับโลกให้ประกบกัน… รูปร่างที่กลมโตของดวงจันทร์ แท้จริงแล้วเป็นแผ่นพับที่กางเปิดออกได้ เคลือบผิวด้วยฟอยล์ลามิเนตสร้างจุดเด่นให้ผิวของงาน..ผิวของดวงจันทร์ให้น่าสัมผัสและคงทน พิมพ์รอยเส้นพับบนกระดาษที่ออกแบบให้เป็นแผนที่ดาวที่มีวิธีพับที่แปลกตา


Category: