MILK FARM

Papermore

Technique: Digital offset, diecut

About the product

แผ่นพับที่สมจริงขนาดนี้ ย่อมมีที่มา.. ทั้งจากการเลือกใช้รูปจริงแทนภาพกราฟิก และเมื่อนำไปฉลุด้วยใบมีด เราจะได้แผ่นพับที่มีหน้าตาถอดแบบมาอย่างครบถ้วน สร้างรูปร่างของงานพิมพ์ได้คมกริบ พิมพ์ดำและเทาที่เราถนัด แม้เป็นสีที่มีความยากในแง่ของการผลิต แต่เป็นความท้าทายที่เราคุ้นเคย จึงทำให้งานพิมพ์ที่ออกมาเป็นไปตามที่ออกแบบไว้ได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน


Categories: ,