P & P WEDDING CARD

P & P

Technique: Digital offset, diecut, hot foil stamp

About the product

การ์ดแต่งงานฉลุเส้นขอบรูปใบไม้ เข้ากันกับผิวกระดาษที่เลือกใช้ มีความเป็นเส้นใยที่ให้ผิวสัมผัสที่ชัดเจน สื่อความเรียบง่ายมาจากดีไซน์ และนำสายตาด้วยการพิมพ์ฟอยล์ขาวทับลงไปบนพื้นสีเขียวทึบ ทำให้กลายเป็นภาพ silhouette ด้วยตัวของดีไซน์ที่ใช้ความต่างของสีทำให้เกิดจุดสนใจ เป็นการนำฟอยล์มาใช้ได้คุ้มค่าบนเนื้อกระดาษที่ฉลุลายอย่างเรียบร้อย


Categories: ,