RAMA IX

Rama IX

Technique: Hot foil stamp

Client : K. Arwin Intrungsi

About the product

การ์ดพิมพ์ชุดนี้เพื่อสดุดีต่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 พิมพ์ด้วยกระดาษที่มีคุณภาพสูง เป็นกระดาษเนื้อดีที่ให้ทั้งความสวยงามและผิวสัมผัสกึ่งมันกึ่งด้าน กำหนดพื้นที่พิมพ์ดำเพื่อการพิมพ์ฟอยล์ ขับเน้นจุดเด่นด้วยตัวอักษรและลายเส้นสีเงินและทอง ซึ่งสีของฟอยล์จะให้ความรู้สึกถึงการให้เกียรติ สื่อถึงความสำคัญ และทำให้การ์ดชุดนี้คงคุณค่าได้เหนือกาลเวลา


Category: