DER MOND

Der Mond

Technique: Hot foil stamp

About the product

แผ่นพับใบเล็ก ที่มีรายละเอียดที่ไม่เล็ก เพราะใช้ดีไซน์ที่เรียบหรู ดูมีราคาและคุณค่าต่อการใช้ ลวดลายของฟอยล์สีทอง เกิดมาจากความตั้งใจออกแบบให้มีพื้นผิวที่มีความวาวสะท้อนในตัว ซึ่งเราสามารถกำหนดจุดเล็กจุดน้อยที่มีความละเอียดให้เป็นฟอยล์ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด เราใช้การพิมพ์ฟอยล์บางจุดของพื้นผิว เผยให้เห็นเนื้อกระดาษภายใต้ฟอยล์ กลายเป็นงานดีไซน์แผ่นพับคุณภาพ ที่เก็บคุณค่าของทั้งฟอยล์ทั้งพื้นผิวกระดาษไว้ด้วยกันอย่างลงตัว


Category: