WARAPURA RESORT

Warapura Resort

 

Technique: Digital offset, diecut

Client : Warapura Resort

 

About the product

แผ่นพับรีสอร์ทวราปุระที่เข้าคู่กันกับนามบัตร ผลิตมาจากกระดาษปอนด์พิมพ์ลายที่สื่อถึงการพักผ่อนหย่อนคลาย หลีกหนีจากชีวิตในเมือง เจียมุมด้านหนึ่งให้มนเพื่อทำให้งานชิ้นนี้มีดีไซน์ที่ไม่เรียบ สร้างเส้นพับครึ่งแล้วอาศัยการเย็บด้วยจักรที่ละเอียดอ่อนในทุกๆ แผ่น แผ่นพับที่มาจากใจนี้จึงเข้าถึงมือผู้ใช้งานได้อย่างอบอุ่นที่ทำให้นึกถึงภาพวันหยุดพักร้อนกับครอบครัว


Categories: ,