WIND STUDIO

WIND STUDIO

Technique: Digital offset, diecut

About the product

แผ่นพับที่เรียบง่ายด้วยดีไซน์แต่มีความลงตัวในการเลือกกระดาษให้เข้ากัน เมื่อพิมพ์ด้วยความทุ่มเท ผลลัพธ์คือชิ้นงานหน้าตาน่าใช้  กรีดกระดาษ แบ่ง A4 แผ่นเดียวให้กลายเป็นแผ่นพับได้มากถึง 8 หน้า รอยปั๊มที่พับได้ ดีไซเนอร์เป็นผู้กำหนด สร้างเส้นตัดตรงกลางให้ขาด ให้แผ่นพับชิ้นนี้ได้มีรูปร่างที่เป็นอิสระ


Category: