ONCE UPON A TRAI

Once upon a Trai

Technique: Offset, diecut

Client : Spicydisc

About the product

“น่ารัก อบอุ่น สนุกสนาน” คือนิยามของแผ่นพับใบนี้ ที่เกิดการซ้อนทับกันของหลายเลเยอร์ ทำให้ดูเป็นแผ่นพับที่ไม่เพียงแค่พับ 2-3 ทบแล้วจบ แต่ยังใช้เทคนิคไดคัตตัดตามรอยซ้อนกันเห็นหน้าตาตั้งแต่แผ่นแรกจนถึงแผ่นท้ายสุด แม้แต่เส้นยึกยือเองก็เป็นเรื่องที่คุณสามารถกำหนดได้อย่างสนุกสนาน แล้วจึงปั๊มรอยเส้นพับให้กับงาน เพื่อให้กลายมาเป็นแผ่นพับน่าทะนุถนอมแผ่นนี้นั่นเอง


Category: