Her Exhibition

Her exhibition

Technique: Digital offset, diecut

Client : K.Lampu Kansanoh

About the product

ไม่บ่อยครั้งที่เราจะได้เห็นแผ่นพับที่มีรูปทรงต่างออกไป โดยเฉพาะแผ่นนี้ที่มีรูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดจิ๋วที่ถือได้พอดีมือ ดูเผินๆ เหมือนรูปโพลารอยด์ที่มีภาพ portrait สีน้ำมัน พิมพ์ด้วยระบบดิจิทัลที่พิมพ์งานศิลป์ได้ชัดเจนราวภาพถ่าย แล้วสร้างเส้นพับเป็นอันจบงานการสร้างแผ่นพับที่สมบูรณ์


Category: