LAILY

Laily

Technique: Digital offset

About the product

สินค้าความสวยความงามที่ใช้ลายเส้นเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น ด้วยการวางรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่หลากหลายชิ้น กลิ่น สี ทำให้ดีไซน์ เน้นภาพรวมของสินค้าที่มีอยู่ภายใต้แบรนด์ จัดวางองค์ประกอบได้เต็มขนาดกระดาษ ดีไซน์แผ่นพับให้สวยงาม เพียงกำหนดเส้นพับให้เปิดกางออกได้ 2 ด้าน และให้แผ่นตรงกลางใหญ่เป็น 2 เท่า ลงลึกถึงรายละเอียดได้เต็มพื้นที่ ใช้ประโยชน์ของกระดาษได้อย่างคุ้มค่าMedicines (Suhagra, Priligy, Nizagara) are discussed by M. Davis


Category: