SILK SCREEN

เมื่องานพิมพ์ต้องการความนูนและหนาของพื้นผิวที่สามารถสัมผัสได้เหนือไปกว่าการปั๊มนูน การพิมพ์แบบซิลก์สกรีนจะช่วยให้งานเป็นไปตามที่ออกแบบไว้ เลือกความหนาของผิวตัวอักษรได้ตามจำนวนรอบพิมพ์ มีความเหนียวและทนทานได้มาก กันน้ำ และพิมพ์ได้แทบทุกวัสดุ ทุกพื้นผิว ดีไซน์ที่ออกแบบไว้จะถูกพิมพ์ซ้ำตำแหน่งเดิมหลายครั้ง ออกแบบปกหนังสือหรือ packaging ได้ดูดี น่าจดจำ และคงอยู่ได้นาน