PARTITION

ฉากกั้นที่เพิ่มระยะห่าง แต่ไม่ลดความใกล้ชิด ฉากกั้นที่ช่วยทำให้เราทานอาหารได้อย่างอุ่นใจผลิตจากกระดาษลูกฟูกแข็งชนิด food grade ทนทานสามารถตั้งได้บนโต๊ะโดยที่ไม่ต้องมีตัวยึด ฉากกั้นใสจากอะคริลิคที่ทำให้ไม่รู้สึกอึดอัด นอกจากจะทำให้เรามองเห็นอีกฟากของโต๊ะอาหารแล้ว ยังสามารถพิมพ์เมนูอาหารเล็กๆ หรือติดสติกเกอร์ QR code ช่องทางชำระเงินบนฉากกั้นได้ หากต้องการช่องสำหรับใส่เล่มเมนูเพิ่มก็สามารถทำได้ โดยที่ขนาดของฉากกั้นและการปรับแต่งฟังก์ชันต่างๆ สามารถออกแบบให้เข้ากับการใช้งานของแต่ละร้านได้ นอกจากนี้ยังสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ด้วยแอลกอฮอล์เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ทำให้การทานอาหารนอกบ้านร่วมกับผู้อื่น สามารถทำได้อย่างมั่นใจ มีดีไซน์ที่สวยและทำให้บรรยากาศบนโต๊ะอาหารกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง