MENU

หนังสือเมนูอาหารคือไม้ตายเด็ดที่จะช่วยลูกค้าตัดสินใจก่อนสั่งอาหาร ภาพประกอบที่สวยงามราวกับภาพถ่าย แสดงให้เห็นความแวววาว เนื้อสัมผัส และสีสันของอาหาร เย้ายวนใจให้ลองสั่งมาทาน การออกแบบเล่มเมนูที่สอดคล้องกับสไตล์การแต่งร้านก็เป็นการแสดงถึงความใส่ใจว่าเราคือผู้ที่รัก รู้ และเข้าใจในธุรกิจของตนเป็นอย่างดี