Happiness is …On the table

On The Table

Technique: Emboss, Hot Foil Stamp, LED UV Printing

Client : teaspoonstudio

About the product

ในร้านอาหาร จานแรกที่ลูกค้าเห็น คือ เมนู

‘ เมนูที่ให้ความรู้สึกต่างไปจากเดิม ‘เป็นโจทย์ที่ในการผลิตที่เราได้รับมาจากลูกค้าที่ต้องการความแตกต่าง เมนูเล่มนี้จึงเป็นการทดลองทำสิ่งใหม่ๆใช้กระดาษลายผ้าหุ้มกระดาษแข็งเป็นปก เนื้อในเป็นกระดาษพิเศษที่มีผิวด้านแต่พิมพ์แล้วต้องให้สีสดใสเหมือนกระดาษอาร์ต ด้วยความที่เป็นเมนูจึงจำเป็นที่กระดาษต้องทนน้ำในระดับหนึ่งทางเราจึงใช้วิธีเคลือบวอเตอร์เบสทุกหน้าแทนการเคลือบด้วยพลาสติกเพื่อรักษาผิวสัมผัสของกระดาษไว้

ส่วนปก ใช้วิธีพิมพ์ 4 สีและเว้นที่สำหรับปั๊มฟอลย์สีดำกับปั๊มนูนให้ตรงกัน ความยากของงานนี้คือพื้นที่ปั๊มหลายจุดและปั๊มทั้งสองรอบต้องตรงกัน และด้วยความหนาของกระดาษปกทำให้ต้องใช้บล็อกที่ทำมาเป็นพิเศษเพื่อให้ได้งานที่คมชัด เข้าเล่มเย็บกี่ไสกาวให้เมนูกางได้สุดใช้งานสะดวก

เป็นงานที่เราตั้งใจทำส่งถึงมือลูกค้าที่มีโอกาสได้แวะไปทานที่ On The Table ได้สัมผัสถึงความตั้งใจของเราระหว่างเปิดเมนูเลือกอาหาร