RAWEEKALAYA

Raweekalaya

Technique: Digital offset, glued binding, hot foil stamp

About the product

หนังสือเมนูอาหารเล่มสวยที่ไม่ได้ดูดีเพียงปก แต่ภายในยังใส่ใจรายละเอียด เริ่มจากปกแข็งที่หุ้มด้วยกระดาษพิมพ์ลายสีเขียวเนื้อดี เสริมความทนทาน สร้างความมั่นใจในการใช้งานให้ตัวเล่ม พิมพ์ฟอยล์สีแดงลงบนแต่ละตัวอักษรเพื่อขับเน้นชื่อให้น่าจดจำ สร้างพื้นผิวที่น่าสัมผัส เมื่อพลิกเปิดดูจะพบกระดาษเนื้อในคุณภาพ ที่เป็นกระดาษแผ่นยาวที่ถูกพับเป็นแผ่นพับหลายทบ ปะประกบกระดาษเนื้อในเข้ากับปกให้กลายเป็นหนังสือเมนูอาหารที่สวยงามทั้งภายนอกและภายใน


Categories: ,