MRS BALBIR’S : INDIAN CUISINE

MRS BALBIR’S : INDIAN CUISINE

Technique: Digital offset, PVC laminating

About the product

สวยด้วยปกที่ลวดลาย มาพร้อมความแข็งแกร่งที่คงทน หนังสือเมนูอาหารอินเดียที่ดีไซน์ให้มีหน้าตาที่เน้นลวดลาย เคลือบผิวในทุกหน้าให้ผิวเรียบลื่นคงทน ป้องกันจากการฉีกขาด และรอยเปื้อน ซึ่งเป็นสิ่งที่มักพบได้ประจำกับหนังสือเมนูที่อยู่ในร้านอาหาร หนังสือเล่มนี้เรียบด้วยดีไซน์ แต่ให้ความรู้สึกที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว ทั้งหมดนี้ถูกยึดด้วยกันไว้ด้วยหมุดที่ตอกไว้ตรงสัน เพิ่มความแข็งแรงและมั่นใจให้กับงานชิ้นพิเศษ


Category: