KLASZ DESIGN

KLASZ Design

Technique: Hot foil stamp

About the product

สร้างลวดลายแปลกตาที่แปลกใหม่ด้วยภาพกราฟิก สะท้อนดีไซน์ผ่านมุมมองที่เป็นได้มากกว่าแค่สมุดโน้ตธรรมดา เล่มนี้พิเศษกว่าด้วยการใช้ความต่างของผิวสัมผัส บนกระดาษคราฟต์เนื้อไม่เรียบ เราเลือกพิมพ์ทับบางจุดด้วยฟอยล์สีแดงสร้างพื้นที่ที่มีความวาว ให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันแต่อยู่ด้วยกันได้ บนพื้นผิวปกหน้าของสมุดที่ให้หน้าตาที่ไม่ซ้ำใคร


Categories: ,