ROYAL GUIDANCE FOR NATIONAL CONNECTIVITY

กรมทางหลวง

Technique: Hologram foiling

About the product

หนังสือปกอ่อนสีทองที่ให้ความรู้สึกถึงคุณค่า พิมพ์ฟอยล์โฮโลแกรมบริเวณพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้ภาพพิมพ์สะท้อนสีรุ้งยิ่งสร้างความพิเศษ ทำให้เรามองเห็นสีต่างๆ ที่เหลื่อมกันของฟอยล์ได้ตามองศาการมองเห็น เป็นตัวเลือกพิเศษที่สามารถนำมาใช้กับสิ่งพิมพ์ได้แทบทุกชนิดที่คุณสามารถกำหนด บริเวณที่พิมพ์ได้เช่นเดียวกับการพิมพ์ฟอยล์ทั่วไป


Categories: ,