SET ZERO

SetZERO

Technique: Hot Foil Stamp

Client : SetZERO

About the product

สติกเกอร์เสริมสร้างความมั่นใจปลอดไวรัสโควิด-19 ที่ผลิตได้โดยไม่มีจำนวนขั้นต่ำ… ความสะอาดและความปลอดภัยจากเชื้อโรคในสถานการณ์ช่วงนี้เป็นเรื่องสำคัญ SetZERO เป็นแบรนด์ของ Life style cleaning product และยังเป็นผู้ให้บริการทำความสะอาดแบบครบวงจร ที่ใช้น้ำยาพ่นกำจัดเชื้อโรคมาตรฐานยุโรป

SetZero ได้เลือกใช้สติกเกอร์แผ่นเล็กๆแต่เห็นได้สะดุดตา พิมพ์ฟอยล์เงินบนพื้นขาวให้ดูสะท้อนแสง โดดเด่นได้แม้ไร้สีสัน แสดงถึงความจริงจังของพื้นที่ที่ได้รับการป้องกัน และการเสริมสร้างความมั่นใจด้วยภาพลักษณ์ และสีที่สื่อถึงความสะอาด ปลอดเชื้อ

ด้วยวิธีพิมพ์แบบดิจิทัลฟอยล์บนกระดาษสติกเกอร์พื้นผิวเรียบ ที่ไม่ต้องเตรียมบลอคแม่พิมพ์และพิมพ์ได้แบบไร้ข้อจำกัดเงื่อนไขเรื่องจำนวน จึงมีต้นทุนที่ไม่มาก แต่ได้งานชิ้นสำคัญอย่างมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานอย่างอุ่นใจ เช่นเดียวกับความมั่นใจที่ SetZero ให้ความสำคัญ