STICKER

เมื่อนึกสติกเกอร์ เรานึกถึงความสนุกของการติดแปะไปบนวัสดุต่างๆ เมื่อเรารองพื้นขาวให้กับสติกเกอร์ ก็ทำให้ได้สติกเกอร์ที่มี 2 ด้าน เมื่อไดคัต ก็ทำให้ได้สติกเกอร์ที่มีหน้าตาหลากหลาย เป็นงานพิมพ์เล็กๆ ที่เข้าถึงผู้คนและการสร้างงาน สร้างธุรกิจต่างๆ ได้อย่างไม่ยากเย็น