BOX SET

 

กล่องบ็อกซ์เซ็ต (Box Set) เข้ามามีบทบาทช่วยจัดการกับปัญหาสิ่งพิมพ์จำนวนมาก จัดระเบียบแคตตาล็อก รายงานประจำปี หรือหนังสือเล่มที่เข้ากันเป็นชุดซีรีส์ได้ แต่งเติมสไตล์ให้มีความเข้ากัน ทำให้นักสะสมอดใจไม่ได้กับดีไซน์ที่ลงตัวในทุกๆ มุมมอง