DRAGON BLOOD

สถาพรบุ๊คส์

Technique: Digital offset

About the product

บ็อกซ์เซ็ตลวดลายสีแดง เข้าคู่กันกับหนังสือในชุดทั้ง 5 เล่ม ที่ออกแบบให้ปกของหนังสือมีหน้าตาเหมือนกันกับตัวกล่องที่ใส่ จำนวนเล่มที่มาก ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพิมพ์ เราจะออกแบบบ็อกซ์เซ็ตให้กว้างเท่าใดก็ได้ ขึ้นกับจำนวนชุดหนังสือที่เรามี ความหนาที่ได้ ขึ้นอยู่กับกระดาษที่ใช้ มีอิสระและขอบเขตที่ไม่จำกัด ใช้เก็บนิยายเล่มโปรดได้อย่างอุ่นใจ


Category: