3D Emboss

 

 

ประติมากรรมกระดาษที่หาตัวจับได้ยาก คือการพิมพ์นูนแบบ 3 มิติ ช่วยสร้างสรรค์งานด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มน้ำหนัก สร้างรูปทรงให้งานพิมพ์เด่นชัดขึ้น ทำให้กระดาษนูนได้มากกว่าการปั๊มนูนปกติ เสมือนการได้ปลุกชิ้นงานให้มีชีวิต เพิ่มรายละเอียดที่สามารถจับต้องได้