HAND BINDING

เพราะหนังสือบางเล่ม ไม่อาจเข้าเล่มได้ด้วยเครื่องจักร… นำมาสู่การเข้าเล่มที่พิเศษกว่าวิธีใดๆ มาจากใจโรงพิมพ์ของเรา คือการเย็บเข้าเล่มด้วยมือ ที่เราใส่ใจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกสีด้ายที่ใช้ ลักษณะวิธีที่ทำให้สันหนังสือดูมีเสน่ห์ กรรมวิธีดั้งเดิมที่ไม่ผ่านเครื่องจักร แม้เวลาที่ใช้จะนานขึ้น แต่ทุกนาทีที่ผ่านไปคือคุณภาพและความตั้งใจที่จะส่งมอบหนังสือเล่มงามให้ถึงมือลูกค้า