EMBOSS X
DEBOSS

ความพยายามในการนำเสนอข้อความ ตัวอักษรที่ต่างไปจากเดิม การพิมพ์รอยนูนและจมจึงมีขึ้นเพื่อการนี้ นอกเหนือไปจากการใช้สีแล้ว สิ่งที่ทำให้ตัวอักษรดูเด่นขึ้นมาคือการเพิ่มผิวสัมผัสที่ดีให้กับชิ้นงาน งานพิมพ์จะมีความตื้นลึกหนาบางเป็นผิวสัมผัสนูนต่ำที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ให้ความรู้สึกที่ดีเมื่อมองด้วยตาและปลายนิ้วสัมผัส