LED UV
PRINTING

ทำการพิมพ์ที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ ด้วยการพิมพ์ผ่านระบบแสง UV ที่ช่วยให้น้ำหมึกสามารถยึดเกาะพื้นผิว หมึกที่ลอยอยู่เหนือกระดาษจะไม่ซึมลงไป แต่ถูกตรึงไว้ด้วยแสงซึ่งถูกทำให้แห้งในทันที สีที่ได้จึงให้ความสดได้มากกว่า พร้อมสำหรับการนำไปใช้ สามารถจบงานพิมพ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รองรับวัสดุพิมพ์ได้หลากหลายชนิด ซึ่งรวมถึงพลาสติกและกระดาษฟอยล์ที่ปกติแล้วจะพิมพ์ไม่ได้