A new mom : Baby & mom : Child & mom

A new mom : Baby & mom : Child & mom

Technique: LED UV printing

About the product

ชุดหนังสือแม่และเด็ก 3 เล่มมองแล้วอบอุ่นด้วยดีไซน์ เลือกใช้ฟอยล์เป็นกระดาษปก เมื่อพิมพ์ 4 สีทับจะได้พื้นผิวที่มีความวาว แต่การพิมพ์แบบเดิมๆ ไม่อาจทำได้ เราจึงรองพื้นขาว แล้วพิมพ์ด้วย LED UV printing ตรึงน้ำหมึกให้แห้งสนิทบนฟอยล์ ที่โดยปกติพิมพ์ไม่ได้ ทำให้สีที่ได้สดกว่าการพิมพ์บนกระดาษทั่วไป สิ่งที่หนังสือชุดนี้ทำได้ คือการสร้างความเป็นไปได้จากสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ สร้างทางเลือกที่มากขึ้นให้กับการพิมพ์