Creative
Name Card Shop

 

เพื่อการตอบโจทย์คนทุกอาชีพ นามบัตรจึงถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อสื่อสารระหว่างกัน จากประสบการณ์ของเราและด้วยความใส่ใจ นามบัตรก็เป็นอะไรได้มากกว่าแค่กระดาษแผ่นเล็กๆ มีตัวเลือกมากมายที่ช่วยเพิ่มผิวสัมผัส เพิ่มมิติให้กับนามบัตรด้วยการปั๊ม รอยพิมพ์ฟอยล์ที่ช่วยเพิ่มความหรูหรา หรือเป็นเทคนิคไดคัตที่ปลดขอบเขตของจินตนาการได้มากกว่าแค่นามบัตรสี่เหลี่ยมธรรมดา