PACKAGING

บรรจุภัณฑ์เป็นเหมือนอาภรณ์ที่ห่อหุ้มสินค้าไว้ด้วยภาพลักษณ์ ความดูดีน่าใช้เป็นสิ่งที่สะกดสายตาเราได้ทันทีที่มอง การใช้กระดาษเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในยุคที่เราหันมาใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และเลือกใช้กระดาษ food grade สำหรับบรรจุอาหาร ใส่ใจต่อผู้บริโภค ด้วยวิธีการพับขึ้นรูปจนกลายเป็นหีบห่อที่สวยงาม ให้อิสระในการออกแบบที่กว้างและมั่นใจได้ว่าจะได้ชิ้นงานคุณภาพสีสวยงามอย่างที่ควรจะเป็น