Takayo Patterns in Haroon

Takayo Patterns in Haroon

Technique: LED UV Printing

About the product

กระดาษห่อโรตีของชุมชนมัสยิดฮารูณออกแบบโดยนักออกแบบชาวญี่ปุ่นที่ใช้กระดาษห่ออาหารชนิด food grade สีสันสดใส มั่นใจได้ทั้งความสะอาดและความปลอดภัยเมื่อใช้งาน กระดาษชนิดนี้จึงเป็นที่นิยมในการผลิต packaging ที่ใส่ใจต่อผู้บริโภค วิธีพิมพ์จึงต้องพิมพ์ให้สีแห้งเร็วไม่ติดมือหรือซึมออกมาสัมผัสกับอาหารด้วยระบบ LED UV ที่พอพิมพ์ลวดลายสีสันลงไป ยิ่งทำให้วัสดุชนิดนี้ มีทั้งความน่าสนใจและคุณค่าในตัวมันเอง เพราะเป็นระบบที่ใส่ใจควบคู่ไปกับกระดาษที่ปลอดภัยแต่สวยและมีดีไซน์