HARD
COVER BOOK

 

 

หนังสือปกแข็งที่ทนทานได้รับความนิยมสูง คนที่รักหนังสือด้วยใจจริงๆ จึงมักเลือกที่จะเก็บสะสมด้วยความหวงแหน ไม่ว่าจะเป็นแบบสันตรงหรือสันโค้ง แม้รูปลักษณ์หนังสือประเภทนี้จะเคร่งขรึมและจริงจัง แต่เราคือผู้ที่ทำให้หนังสือปกแข็งไปได้ไกลมากกว่าคำว่าข้อจำกัดเดิมๆ