ee-săan

Technique: Offset Printing ,Hard Cover Book , Spot UV

Client : Sangdad Publishing

About the product

หนังสือเมนูอาหารพิมพ์ 4 สี ผิวปกด้าน เล่นกับดีไซน์รูปปกที่มองเห็นภาพรวมสิ่งที่นำเสนอ งานพิมพ์สีสวยที่ได้มาตรฐาน พิมพ์ปกบนกระดาษอาร์ตหุ้มบนจั่วปังเพิ่มความหนา แข็งแกร่งทนทานต่อการใช้ พิมพ์ Spot UV เพิ่มความเงาได้เฉพาะจุด เนื้อในที่ร้อยเชือกเย็บกี่กระดาษอาร์ตกึ่งมันกึ่งด้าน ได้ผิวสัมผัสดีที่เก็บความสวยของภาพอาหารไว้ได้ครบถ้วนชวนทำอาหารตาม