FERNS

FERNS

Technique: Spot UV

Client: PatraBooks

About the product

หนังสือของ PatraBooks ล้วนเป็นหนังสือเกี่ยวกับพืช ที่สำคัญคือตระกูลเฟิน ที่ผู้เขียนได้ศึกษา และเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเฟินด้วยตัวเองมาอย่างยาวนาน ผ่านงานเขียนใน “บ้านและสวน”, “เฟินก้านดำ”, “เฟินชายผ้าสีดา” และงานเขียนเกี่ยวกับเฟินอีกหลายสิบเล่ม
สำหรับ “รู้เฟื่องเรื่องเฟิน” ปกแข็งเล่มนี้ จึงเป็นเหมือนคัมภีร์ที่ผู้เขียนสั่งสมประสบการณ์นับสิบปี และใช้เวลาเขียนอีกกว่า 3 ปี เพื่อเล่าเรื่องของเฟินต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนที่สุด #มากกว่าหนังสือเฟินทุกเล่มในเมืองไทยDoctor Davis of Crossroads Pharmacy gives information about: Kamagra, Suhagra, and Silagra