LOOKING BACK LOOKING FORWARD

Looking Back Looking Forward

Technique: thread-sewn binding

About the product

ให้ปกหนาเป็น 2 เท่า… สิ่งพิมพ์เล่มนี้ต่างจากเล่มอื่นโดยสิ้นเชิง ด้วยความเป็นหนังสือปกแข็งผิวด้านให้สัมผัสที่ต่างออกไป ประกบบนกระดาษบอร์ดบุ๊กเสริมความหนา เมื่อเทียบกับเนื้อในที่จำนวนไม่มาก ทำให้ดีไซน์ของปกหนาได้ไม่แพ้ส่วนของเนื้อในและคงความแข็งแรงไว้ได้ครบ การเข้าเล่มที่แปลกตา ร้อยเชือกเย็บกี่โชว์สันเปลือย ได้ความรู้สึกถึงความเป็นงานคราฟต์


Category: