SIAM THROUGH TIME

Siam Through Time

Technique: Hexachrome

About the product

มากกว่า 4 สีที่เราคุ้นเคย แต่ Hexachrome ให้เราได้มากถึง 6… สีพื้นที่นำไปผสม ทำให้เราได้อัตราส่วนสีที่มากกว่า ขอบเขตที่ไปได้กว้างไกล แต่ใกล้ที่ตาเรามองเห็น สีส้มและเขียวที่เติมเข้ามาช่วยเติมชีวิตให้ภาพ ขับผิวกาย เติมสีสันให้แสงธรรมชาติและภาพทิวทัศน์ หนังสือเล่มนี้จึงต่างไปจากเล่มอื่นตั้งแต่แรกเจอ เหมาะกับการออกแบบสิ่งพิมพ์ที่ใส่ใจในคุณภาพ เพื่อให้งานภาพถ่ายใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ตอบโจทย์ช่างภาพ และเพิ่มทางเลือกให้กับดีไซเนอร์ได้มากขึ้น ด้วยคุณภาพที่มากขึ้นและข้อจำกัดที่ลดน้อยลง