CALENDAR

 

 

ในหนึ่งปี เรามีโอกาสมอบปฏิทินให้กันเพียงหนเดียว แทนของขวัญ แทนการกล่าวทักทายปีใหม่ที่จะมาถึง เรามีวิธีที่หลากหลายที่ช่วยเปลี่ยนจากปฏิทินตั้งโต๊ะธรรมดาให้เป็นปฏิทินที่น่าจดจำ อย่างการแบ่งส่วนให้เปิดออกได้หลายแบบ ปฏิทินแบบพับ-กางออกได้ หรือรวมปฏิทินเข้ากับสมุดโน้ต ขึ้นอยู่กับการออกแบบที่คำนึงถึงผู้รับ โดยมีความสุขของผู้ให้เป็นตัวตั้ง