OMI 2019

OMI 2019

Technique: Digital offset, folding

About the product

ไม่ใช่งานศิลป์ที่จัดแสดงแต่เป็นปฏิทินที่สลัดคราบภาพจำเดิมๆ กลายร่างเป็นปฏิทินแผ่นพับที่กางออกมาได้อย่างมีมิติ ใช้เพียงการเดินรอยเส้นพับให้เฉียบคม ให้ความสำคัญกับวิธีพับที่แตกต่าง และเทคนิคการพิมพ์ 4 สี ก็ทำให้ชิ้นงานที่ดูเรียบง่ายนี้ ซ่อนความซับซ้อนและใส่ใจในขั้นตอนการพับทำให้กระดาษแผ่นหนึ่งเปี่ยมไปด้วยความหมาย


Category: