SPOT UV

แต่งเติมพื้นผิวที่เรียบด้านของกระดาษให้มีชีวิตชีวามากขึ้น สร้างรอยพิมพ์หยดน้ำนูนใส ดึงความน่าสนใจให้ภาพมีมนตร์สะกด ปลุกแต่ละตัวอักษรให้มีเสน่ห์ ขับเน้นความน่าสนใจโดยเฉพาะปกหนังสือและนามบัตรด้วยผิวที่ดี น่าสัมผัส ใช้ไอเดียที่ไม่เหมือนใครสร้างลวดลายเฉพาะตัว ด้วยความนูนเป็นพิเศษ แม้ใช้เพียงเล็กน้อยก็ทำให้ชิ้นงานโดดเด่นเหนือใครและดูใหม่ได้ตลอดเวลา