3D DAVID

3D DAVID

Technique

About the product

Paper to sculpture… เนื้อสัมผัสที่หนาขึ้น ทำให้กระดาษเป็นได้มากกว่าแค่กระดาษ ผิวที่หนาฟูของเส้นใยถูกพิมพ์ด้วยเทคโนโลยี 3D Emboss ที่ยกความราบเรียบของกระดาษให้ไม่เรียบ สร้างพื้นผิวนูนโค้งเป็นรูปร่างได้เหมือนภาพ 3 มิติ เปลี่ยนกระดาษที่บาง ให้หนาขึ้นด้วยแรงกด เมื่อพิมพ์ภาพใบหน้า จะให้ส่วนโค้งเว้าไปตามรูปหน้าได้ละเอียดสมจริง แม้เป็นเพียงกระดาษ แต่ให้ความรู้สึกเหมือนประติมากรรม สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้กับการออกแบบสิ่งพิมพ์