Color Management System | มาตรฐานการจัดการสี

Color Management System | มาตรฐานการจัดการสี

รู้จักกับ CMS (Color Management System | มาตรฐานการจัดการสี)

CMS (Color Management System) เป็นมาตรฐานที่ทางโรงพิมพ์ให้คุณค่าและทุ่มเวลากับสิ่งนี้มากที่สุด โดยคำนึงถึงความคมชัด และถูกต้องของสีในทุกชิ้นงาน เปเปอร์มอร์จึงใช้ระบบนี้เข้ามาจัดการเพื่อปรับตั้งค่ามาตรฐานอุปกรณ์แต่ละชนิดให้ได้ค่าสีที่มีความใกล้เคียงกันมากที่สุดตามมาตรฐานสีในอุปกรณ์ต่างๆ
เพราะอุปกรณ์แต่ละชนิดมีระบบที่แตกต่างกัน ทั้งระบบสี RGB ในอุปกรณ์ประเภทดิจิทัล และ CMYK สำหรับอุปกรณ์ทางงานพิมพ์ เราจึงต้องปรับตั้งค่าให้ เหมาะสมกับการพิมพ์ลงบนกระดาษแต่ละชนิดเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่า โพรไฟล์สี (Color profile)

คุณสมบัติ

          ขั้นตอนการจัดการสีในงานพิมพ์มี 3 ส่วน

1. Device Calibration: เป็นการปรับสภาพเครื่องพิมพ์ให้พร้อมสำหรับการพิมพ์ และมีค่าสีที่ถูกต้องตามแต่สภาพแวดล้อมการทำงาน โดยใช้แถบสีมาตรฐานในการเทียบ ซึ่งเป็นสิ่งที่เปเปอร์มอร์ใส่ใจปรับตั้งค่ามาตรฐานนี้อย่างสม่ำเสมอ
2. Device Characterization (Profiling): เป็นขั้นตอนต่อมาเพื่อสร้างโพรไฟล์สีของอุปกรณ์แต่ละชนิดโดยใช้ Test Chart (แถบสีมาตรฐาน) ที่ละเอียดกว่าในขั้นตอนแรก เพื่อให้การวิเคราะห์สีมีความแม่นยำมากขึ้น
3. Color Conversion: เป็นการแปลงค่าสีให้เข้ากับมาตรฐานที่เราเลือกไว้ โดยแปลงจากค่าสี L*a*b* ซึ่งเป็นระบบสีที่มีความแม่นยำสูง ครอบคลุมทุกสีที่ตามนุษย์สามารถมองเห็นได้ เพื่อแปลงเป็นโพรไฟล์สี และปรับขอบเขตของสีในอุปกรณ์อื่นๆ ให้ใกล้เคียงกับโพรไฟล์สีของเครื่องพิมพ์ที่จะพิมพ์เป็นหลัก โดยเครื่องมือที่ใช้ในการทำมาตรฐานสี CMS จะเป็นเครื่อง Spectrophotometer และ Test Chart เป็นหลัก

 

 

การใช้งาน

ทุกงานพิมพ์ที่พิมพ์กับเรา จะอยู่ภายใต้มาตรฐานการดูแลเรื่องสี เพื่อให้สีที่ออกมาถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยน และใกล้เคียงกับภาพถ่ายมากที่สุด ดังนั้นมาตรฐานนี้จึงโดดเด่นมากในงานเฉพาะที่ต้องการความแม่นยำของสีเป็นพิเศษ โดยเฉพาะภาพขาวดำที่ช่างภาพถ่ายออกมา เน้นแสงและเงา มีการไล่ระดับในโทนสีเทาการพิมพ์เทาให้สมจริงนั้นยากมาก ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับงานช่างภาพ ทำหนังสือ Photo book, หนังสือรวมผลงาน, รายงานประจำปี, หนังสือภาพ, หนังสือสะสม

Credit
https://www.indyimaging.com/color-management-overview/

https://www.xrite.com/

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบสี RGB และ CMYK บนอุปกรณ์ที่ต่างกันได้ที่ https://papermore.co/2019/07/31/cmyk-rgb-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c/

และอ่านเรื่องของ Gamut & color space ได้ที่ https://papermore.co/2019/07/27/gamut-and-color-space/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *