Category Archives: Finishing

Laminates and varnishes | การเคลือบลามิเนตและวานิช

การเคลือบลามิเนตและวานิชเป็นขั้นตอนการจบงานสำหรับงานที่พิมพ์เสร็จแล้ว ที่เราเรียกว่ากระบวนการหลังพิมพ์ (post press) การเคลือบจะช่วยสร้างพื้นผิวที่ดีและคงทนให้กับชิ้นงาน ทั้งยังทำให้งานมีสีที่สดขึ้นหรือแม้แต่การลดความสดของสีก็ไม่ใช่เรื่องยากเช่นกัน Laminate types การเคลือบลามิเนต หรือที่เรียกกันว่าเคลือบพีวีซี (PVC) เป็นชั้นเคลือบผิวของพลาสติกโดยอาศัยความร้อนทำให้วัสดุที่เคลือบมีความเรียบมากขึ้น ซึ่งจะเป็นลักษณะของฟิล์มบางๆ ที่เคลือบผิวงานพิมพ์ จะให้พื้นผิวที่กันน้ำและช่วยปกป้องกระดาษปกหนังสือได้เป็นอย่างดี [...]