Image Types | ชนิดของภาพที่ใช้ในไฟล์ส่งโรงพิมพ์

Image Types | ชนิดของภาพที่ใช้ในไฟล์ส่งโรงพิมพ์

เลือกชนิดของภาพให้ถูก ปรับความละเอียดภาพให้เหมาะสม ช่วยให้การทำไฟล์งานภาพของคุณง่ายขึ้น เพียงทำความเข้าใจในเรื่องของ Image Types | ชนิดของภาพที่ใช้ในไฟล์ส่งโรงพิมพ์

สิ่งที่งานพิมพ์ทุกประเภทต้องมีร่วมกัน แม้ว่าจะเป็นงานพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ที่บ้าน หัวใจหลักของมันก็คือ ความคมชัด ซึ่งการที่ภาพจะออกมาคมชัดได้นั้น เราจะต้องดูประเภทของไฟล์ภาพเสียก่อน ซึ่งส่วนใหญ่จะมี 2 ประเภท คือ

1. ภาพประเภทพิกเซล (Pixel)
2. ภาพประเภทเวกเตอร์ (Vector)

 

โดยภาพทั้ง 2 ชนิดจะมีความแตกต่างกันดังนี้

 

          ภาพพิกเซล (Pixel) หรือภาพแรสเตอร์ (Raster) หรือภาพบิทแมพ (Bitmap) เกิดจากการนำจุดสีที่เรียกว่าพิกเซล มาสร้างเป็นภาพ โดยยิ่งภาพมีจุดสีมาก ก็ยิ่งมีความคมชัดมากขึ้น แต่ถ้ามีการซูมภาพ ขยายภาพ ยืดภาพให้กว้างขึ้น พื้นที่ของภาพจะเพิ่มขึ้นทำให้จุดสีแต่ละจุดมีความห่างกันมากขึ้น แต่จำนวนจุดสียังเท่าเดิม ภาพประเภทนี้จึงเบลอง่าย แต่ข้อดีของภาพแบบพิกเซลคือจะได้ภาพที่สีเหมือนจริง การไล่ระดับ เฉดสี ถูกต้องมากกว่าภาพแบบอื่นๆ ดังนั้นถ้าจะให้ดี ควรเลือกภาพที่มีความละเอียด 300 dpi (dot per pixel) ขึ้นไป เพื่อให้ภาพมีความคมชัดเมื่อสั่งพิมพ์                    ภาพเวกเตอร์ (Vector) นั้นต่างออกไป จะใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณพื้นที่รูปทางคณิตศาสตร์ ทำให้ภาพที่ได้นั้นไม่ว่าจะยืดขยายหรือย่อส่วนลง ก็จะมีการคำนวณความละเอียดของภาพใหม่ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน ส่วนมากภาพประเภทนี้จะเป็นรูปทรง สัญลักษณ์ จึงนิยมใช้ทำงานสถาปัตย์ โลโก้ หรือไอคอนต่างๆ

ดังนั้น การเลือกภาพที่ดี ควรเลือกใช้ให้ถูกกับชิ้นงาน หากเป็นงานโลโก้ที่มีสีที่ชัดเจน ไม่ต้องการไล่สี หรือเน้นแสงเงามากนัก ก็ควรเลือกภาพแบบเวกเตอร์เพราะจะทำให้สามารย่อ-ขยายได้สะดวก ในขณะที่ภาพที่ต้องการความสมจริง สีถูกต้องตามต้นฉบับใกล้เคียงกับที่ตาเรามองเห็นมากที่สุด ควรเลือกใช้ภาพแบบพิกเซล ที่มีความละเอียด (Resolution) อยู่ที่ 300 dpi เป็นอย่างน้อย

 

อ่านบทความเพิ่มเติมเรื่องความละเอียดของภาพได้ที่ https://papermore.co/2019/06/30/dpi-vs-ppi-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e-resolution/

และติดตามเราได้ที่ https://www.facebook.com/Papermorethailand/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *