Brightness Hue and Saturation | ความสว่าง สี และความอิ่มตัวของภาพ

Brightness Hue and Saturation | ความสว่าง สี และความอิ่มตัวของภาพ

Brightness, Hue and Saturation

สีต่างๆที่มีมากมายนั้นมีวิธีเรียงลำดับให้เข้าใจได้โดยง่าย เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะการทำงานผ่านหน้าจอหรือกับงานพิมพ์ สีอาจไม่เป็นไปตามที่เราคิด การระบุสีให้แม่นยำด้วย Brightness Hue and Saturation | ความสว่าง สี และความอิ่มตัวของภาพ จะช่วยให้นักออกแบบและช่างพิมพ์ได้สีที่ตรงกับที่ต้องการมากขึ้น เพราะค่าสีที่ต้องการมีความอ่อนเข้มไม่เท่ากันซึ่งเป็นผลมาจากการผสมสี การระบุสีใดสีหนึ่งจากจำนวนสีนับหมื่นจะต้องใช้ความแม่นยำ และความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้จะทำให้เข้าใจเรื่องสีมากขึ้น

 

          Hue

เป็นค่าสีที่เป็นสมบัติเฉพาะตัวของสีนั้นๆ เป็นการแบ่งสีอย่างกว้างๆ และเป็นสีพื้นที่มี saturation และ brightness ในระดับปกติ กล่าวคือเป็นเนื้อสีแท้ๆ ไม่มีการเติมสีอื่นเข้าไปผสม เช่น สีแดง สีน้ำเงิน หรือสีเขียว ที่ช่วยให้เราสามารถแยกแยะสีหนึ่งออกจากสีหนึ่งได้เพียงแค่เรามอง ซึ่งสีต่างๆ นั้นเกิดขึ้นจากความยาวคลื่นของแสงที่สะท้อนสู่ตาเรา ส่วนสีอย่าง ขาว เทา และดำ จะจัดเป็น Achromatic colour ซึ่งไม่นับว่าเป็น Hue

 

          Saturation

Saturation หรือ chroma คือค่าความอิ่มตัวของสี และระดับของ saturation สามารถอธิบายแนวโน้มของสี ไล่ระดับจากสีที่มีความอ่อน-เข้มเข้าหาหรือออกจากสีเทาได้ โดยสีที่มีความอิ่มตัวน้อยที่สุดคือสีเทา จึงมีค่า saturation เท่ากับศูนย์ ดังนั้นการเติมสีเทาให้กับสีต่างๆ จะทำให้สีมีความสดใสลดลง และลดความอิ่มตัวลง ดังนั้น ค่า saturation ยิ่งมีค่าน้อยๆ ยิ่งมีความหม่นมากขึ้น เนื่องจากมีการเจือสีเทาเข้าไปผสมมากขึ้นนั่นเอง  ถ้านึกถึง photoshop ถ้าเราปรับ saturation ให้รูปภาพสีสดขึ้น คือการที่โปรแกรมดึงสีเทาที่ผสมอยู่ในสีออกไปนั่นเอง

 

          Brightness

Brightness หรือ value คือค่าที่แสดงความสว่างหรือทึบของสี การปรับค่า brightness อาจกล่าวได้อีกอย่างว่าเป็นการผสมสีขาวหรือสีดำเข้าไปเพิ่มหรือลดความสว่างให้กับสี โดยที่สีขาวคือสีที่มี brightness สูงที่สุดและสีดำก็เป็นสีที่มีค่า brightness ต่ำที่สุด ส่วนสีอื่นๆ จะมีความสว่างและทึบ หรือสีขาวและดำผสมกันตามอัตราส่วนต่างๆ เช่น สีชมพู มีสีขาวปนอยู่มากกว่าสีแดง (ทำให้สีชมพูมีค่า brightness สูงกว่าสีแดง) และสีแดงมีค่า brightness ที่สูงกว่าสีน้ำตาล

เมื่อดูจากแผนภาพพิกัดขั้ว (Polar axis) ซึ่งจะแสดง Hue, saturation และ brightness

Hue จะแทนด้วยวงล้อของสีรอบแกนตรงกลางซึ่งเป็นที่อยู่ของสีขาว เทา และดำ

Saturation คือระยะจากจุดศูนย์กลางของแกนจนถึงขอบนอกสุด ยิ่งเข้าใก้ลแกนกลางมากขึ้น ยิ่งมีค่า saturation ต่ำที่สุด

Brightness จะแทนด้วยฐานสีดำไล่ระดับเป็นสีเทาและขาวตามลำดับ หรือก็คือการไล่ระดับจากสีที่มี brightness ต่ำที่สุดไปยังสูงที่สุด

 

 

อ่านบทความเรื่อง Gamut และ Color Space ได้ที่ https://papermore.co/2019/07/27/gamut-and-colour-space/

เรื่องราวของระบบพิมพ์ 4 สี สามารถอ่านได้ที่ https://papermore.co/2019/07/31/cmyk-rgb/

และติดตามเราได้ที่ https://www.facebook.com/Papermorethailand/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *