Pantone สีพิเศษในงานพิมพ์

Pantone – สีพิเศษในงานพิมพ์

          Pantone คือชื่อบริษัทที่ทำธุรกิจงานพิมพ์และการผลิตสีที่ก่อตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา ได้คิดค้นสีขึ้นมาโดยใช้หลักการที่ต่างจากการผสม 4 สีหลัก CMYK แต่ Pantone สีพิเศษในงานพิมพ์ ที่มีค่าสีเฉพาะตัว ต้องพิมพ์แยกโดยใช้แท่นพิมพ์เฉพาะ ทำให้กลายเป็นสีที่ 5 ในการพิมพ์

Pantone ถูกคิดค้นมาโดยเฉพาะ ทำให้เป็นสีที่มีความแม่นยำสูง ได้สีตรงตามต้องการและสีไม่เพี้ยน จึงนิยมใช้ในงานที่ต้องการความแม่นยำได้เป็นอย่างดี เช่น สีของโลโก้บริษัท, สีขององค์กร, การกำหนดสีของธงชาติ เป็นต้น

          โดย Pantone จะมีรหัสสีที่ทำให้นักออกแบบและธุรกิจโรงพิมพ์ สามารถสื่อสารได้ตรงกัน ซึ่งรหัสจะเป็นตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แบ่งหมวดหมู่สีเพื่อให้ง่ายต่อการเลือกใช้งาน รวมถึงมีชื่อเรียกของแต่ละสีเฉพาะด้วย เช่น สี Rose Quartz รหัส 13-1520, สี Cactus 18-0130, สี Horizon Blue 16-4427 หรืออาจเป็นสีเหลืองรหัส 116 U เป็นต้น

รู้จักการพิมพ์ 4 สีในงานพิมพ์ได้ที่ https://papermore.co/2019/07/31/cmyk-rgb-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c/

ทำความรู้จักกับการผสมสีในงานพิมพ์ได้ที่ https://papermore.co/2019/07/24/tints-and-mixing-colours/

Credit บริษัทผู้ผลิตสี Pantone www.pantone.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *