Half-tones & Gradients | ฮาล์ฟโทนและเกรเดียนท์

Half-tones & Gradients | ฮาล์ฟโทนและเกรเดียนท์

 

Half-tones & Gradients | ฮาล์ฟโทนและเกรเดียนท์

 

 

 

ดีไซเนอร์สามารถใช้จุดเม็ดสี half-tones และ gradients ในการสร้างภาพกราฟิกใหม่ๆ และนำไปใช้ร่วมกับภาพต่างๆ เพื่อสร้างงานดีไซน์แปลกตาไม่ซ้ำใคร

Half-tone คือภาพชนิดหนึ่ง เกิดจากจุดเม็ดสีที่มีขนาดต่างๆ กัน ซึ่งใช้ในการสร้างโทนสีที่มีการไล่ระดับของภาพต่างๆ ในงานพิมพ์ ส่วน Gradient คือการไล่ระดับโดยเพิ่มมากขึ้นหรือลดน้อยลงของสีสันต่างๆ ที่ใช้กับงานภาพ

รู้จักกับรูปแบบของเม็ดสกรีนแบบต่างๆ ได้ที่ https://papermore.co/2019/04/29/am-fm-and-hybrid-screen-%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b9%87%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%99/

และเรื่ององศาการจัดวางเม็ดสกรีนได้ที่ https://papermore.co/2019/04/28/screen-angles/

และยังสามารถติดตามเฟซบุ๊กเพจของเราได้ที่ https://www.facebook.com/Papermorethailand/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *