Bleed Registration black and Trim | ตัดตกและดำสี่เม็ด

Bleed Registration black and Trim | ตัดตกและดำสี่เม็ด

            ในส่วนนี้จะพูดถึงการเตรียมอาร์ตเวิร์ก การสร้างงาน ภาพถ่าย และภาพประกอบให้ถูกประเภทและลงรายละเอียดในขั้นตอนการพิมพ์ และจุดผิดพลาดที่พบได้บ่อยที่มักทำให้เกิดปัญหาขณะพิมพ์ ดีไซเนอร์สามารถมีส่วนช่วยทำให้ปัญหาต่างๆ และข้อผิดพลาดในการพิมพ์ลดลงได้ โดยการระวังจุดที่เรามักจะพลาดบ่อยๆ ในส่วนของงานดีไซน์ ซึ่งได้แก่ Bleed Registration black and Trim | ตัดตกและดำสี่เม็ด

 

 

Bleed

การออกแบบและพิมพ์เนื้องานให้เลยขอบระยะตัดตก

การพิมพ์สีพื้นฐาน 4 สี งานที่ดีไซน์ออกมาต้องมี bleed หรือระยะตัดตก ซึ่งช่วยให้เราเผื่อช่องว่างทุกด้านของงานพิมพ์ เพราะหากมีการพิมพ์เนื้องานเต็มระยะกระดาษ อาร์ตเวิร์กส่วนสำคัญอาจตกหล่นได้ เนื่องจากอาจถูกตัดออกไปในขั้นตอนการตัดกระดาษ ทำให้ได้งานที่ไม่ตรงใจ แต่จำเป็นต้องขยายระยะของชิ้นงานให้เลยระยะตัดตกเพื่อให้เมื่อตัดกระดาษแล้วจะไม่เกิดขอบขาวที่ด้านนอกของกระดาษ โดยปกติจะตั้งค่า bleed ไว้ที่ด้านละ 3mm แต่ปรับเปลี่ยนได้ตามชิ้นงานและเทคนิคที่ใช้

 

 

Registration black

 

 

Registration black คือสีดำที่ได้จากกระบวนการพิมพ์ 4 สีในอัตราส่วนของสีทั้ง 4 (ฟ้า, ชมพู, เหลือง, ดำ) แบบ 100% การใช้สีดำในลักษณะนี้กับตัวอักษรหรือภาพชนิด greyscale มักมีจุดผิดพลาดที่พบได้บ่อย เพราะวิธีนี้จะเป็นการซ้อนจุดสีบนเพลตแม่พิมพ์ของทั้ง 4 สี เมื่อเรานำไปใช้ประกอบกันเป็นตัวอักษรซึ่งมีขนาดเล็ก ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนและเห็นสีที่พิมพ์ซ้อนกัน แทนที่จะเป็นการกำหนดสีดำของตัวอักษรเฉพาะบนเพลตสีดำเพียงอย่างเดียวซึ่งได้ผลที่ดีกว่า

          Registration problems

การพิมพ์สีเดียวจะไม่พบ registration problems เพราะไม่ต้องข้องเกี่ยวกับการเตรียมเพลตแม่พิมพ์มากนัก แต่ปัญหาการพิมพ์ทับกันของสีหลายๆ สีอาจทำให้เกิดภาพบิดเบือนและเบลอ ส่วนภาพ greyscale ไม่พบปัญหานี้เนื่องจากเป็นการพิมพ์สีเดียว  

Trim 

กระบวนการตัดกระดาษส่วนที่เกินออกไป รอบๆ เนื้องานที่เราดีไซน์ เป็นการจบงานหลังจากที่งานของเราถูกพิมพ์ออกมา  สิ่งที่เราควรคำนึงถึงเวลาออกแบบคือระยะตัดตกที่เพียงพอ ทำให้งานของเราไม่ตกขอบเมื่อถูกตัดเจียน

อ่านเพิ่มเติมเรื่องการส่งไฟล์ให้กับโรงพิมพ์ได้ที่ https://papermore.co/2019/07/23/preparing-colour-for-print/

และติดตามเราได้ที่ https://www.facebook.com/Papermorethailand/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *