Paper Types | ชนิดของกระดาษ

Paper Types | ชนิดของกระดาษ

Paper Types | ชนิดของกระดาษ เป็น 1 ในปัจจัยสำคัญที่ทำให้งานดีไซน์มีเอฟเฟกต์ต่างๆ กัน ทั้งการเลือกกระดาษก่อนทำการออกแบบ เพื่อดึงเอาจุดเด่นของกระดาษแต่ละชนิดมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งการสร้างชิ้นงานดีไซน์มาก่อนแล้วมาเลือกกระดาษที่สามารถดึงความน่าสนใจของตัวงานได้อย่างดีที่สุด ไม่ว่าวิธีไหน ชนิดของกระดาษก็มีความสำคัญ ในแง่ของการให้ความมันเงาหรือด้านของพื้นผิว การรับน้ำหมึกไว้ที่ทำให้ภาพสีสดขึ้น หรือจางลง การนำไปใช้งานต่อกับวิธีหลังพิมพ์ (post press)

          Antique

กระดาษคุณภาพสูงที่เคลือบด้วย clay coating ทั้ง 2 ด้านให้ผิวสัมผัสที่ดี โดยเฉพาะกับการพิมพ์ half-tones

การใช้งานหลัก – ใช้เพิ่มพื้นผิวให้กับงานพิมพ์ เช่น รายงานประจำปี

การใช้งานรอง – ใช้สำหรับอุปกรณ์เครื่องเขียนและใบปลิว

เอฟเฟกต์ – ให้พื้นผิวที่หยาบและด้าน

          Art

กระดาษที่มีเนื้อคุณภาพดี มีการเคลือบด้วย clay coating ทั้ง 2 ด้าน ทำให้เกิดพื้นผิวที่ดีต่อการพิมพ์ กระดาษมีความสว่างมากขึ้น เก็บรายละเอียดได้ดี โดยเฉพาะกับการพิมพ์ half-tones

การใช้งานหลัก – ใช้สำหรับงานพิมพ์สีและแมกกาซีน

การใช้งานรอง – สำหรับทำแผ่นพับ ใบปลิว และปฏิทิน

เอฟเฟกต์ – ให้ผิวที่มันวาว มีผิวที่มีความสว่างสูง ให้ผิวสัมผัสที่เรียบลื่น

          Artboard

เป็นกระดาษบอร์ดบุ๊กที่ไม่เคลือบ

การใช้งานหลัก – ใช้เป็นกระดาษปก

การใช้งานรอง – ใช้พิมพ์ใบปลิวและบรรจุภัณฑ์

เอฟเฟกต์ – เป็นกระดาษที่หนาและแข็งแรง

          Cartridge

กระดาษแผ่นสีขาว หนา สามารถเขียนทับด้วยดินสอหรือพิมพ์ด้วยหมึกได้

การใช้งานหลัก – ใช้กับเครื่องเขียนและรายงานประจำปี

การใช้งานรอง – สำหรับเขียนจดหมาย

เอฟเฟกต์ – มีความแข็ง มีหลายสีให้เลือกใช้งาน

          Cast coated

กระดาษที่มีการเคลือบที่ถูกกดทับด้วยความร้อนแล้วเจียด้วยลูกกลิ้งเหล็กเพื่อสร้างเนื้อกระดาษที่มีความวาวสูง

การใช้งานหลัก – พิมพ์แมกกาซีนและแผ่นพับ

การใช้งานรอง – ใช้เป็นวัสดุอื่นๆ

เอฟเฟกต์ – มีพื้นผิวที่เรียบและความมันวาวสูง

          Chromo

กระดาษเคลือบสารกันน้ำด้านหนึ่งของกระดาษ สามารถนำไปใช้กับการปั๊มนูนหรือการเคลือบวานิช

การใช้งานหลัก – ใช้เป็นกระดาษห่อ ฉลาก และปกหนังสือ

การใช้งานรอง – งานพิมพ์ที่ใช้เพียงด้านเดียว

เอฟเฟกต์ – กระดาษเคลือบ clay coated ด้านหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นแบบเคลือบมันหรือเคลือบด้านก็ได้

          Flock

กระดาษที่เคลือบด้วยกำมะหยี่ พื้นผิวจะละเอียดและนุ่ม ใช้เพื่อตกแต่งปกหนังสือ

การใช้งานหลัก – ทำให้ปกหนังสือสวยงามมากขึ้น

การใช้งานรอง – ใช้ทำบรรจุภัณฑ์

เอฟเฟกต์ – ให้พื้นผิวสัมผัสที่ดี

          Greyboard

กระดาษบอร์ดที่อาจมีลายเป็นเส้นๆ หรือไม่มีก็ได้ ซึ่งผลิตจากกระดาษรีไซเคิล เป็นวัสดุที่เหมาะกับการทำบรรจุภัณฑ์

การใช้งานหลัก – วัสดุทำบรรจุภัณฑ์

การใช้งานรอง – ใช้ทำกระดาษปก

เอฟเฟกต์ – มีพื้นผิวหยาบ หนา และมีสีเทา

          Mechanical

ผลิตโดยใช้เนื้อไม้ร่วมกับกรด มีอายุใช้งานที่ไม่ยืนยาว เพราะสีจะเปลี่ยนและซีดจางได้ง่าย

การใช้งานหลัก – ผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์หรือสมุดโทรศัพท์

การใช้งานรอง – แมกกาซีน ใบปะหน้า ใบปลิว คูปอง หนังสือ

เอฟเฟกต์ – ให้ผิวที่สว่างและเรียบมากกว่ากระดาษ Newsprint แต่มีผิวที่ไม่ได้เคลือบและมีเนื้อด้าน

          NCR (No Carbon Required)

กระดาษเคลือบที่ไม่มีคาร์บอน มักใช้กับการทำสำเนา

การใช้งานหลัก – ทำแบบฟอร์มหรือใบสั่งซื้อสินค้า

การใช้งานรอง – ใช้เป็นใบเสร็จ

เอฟเฟกต์ – เมื่อมีแรงกดบนผิวด้านหนึ่ง จะสร้างรอยเดียวกันบนผิวอีกด้านหนึ่งและวัสดุที่อยู่ด้านใต้ จึงสามารถเขียนด้วยปากกาได้

          Newsprint

กระดาษที่ผลิตจากเนื้อไม้ที่นำไปป่นละเอียด เป็นกระดาษที่ราคาถูกที่สุดที่สามารถใช้กับการพิมพ์ได้ มีอายุการใช้งานสั้น และผลิตสีได้ไม่ดี

การใช้งานหลัก – เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์และหนังสือการ์ตูน

การใช้งานรอง – งานพิมพ์ที่ไม่ต้องการคุณภาพที่สูงมาก

เอฟเฟกต์ – ดูดซับน้ำหมึกได้ดี มีผิวที่หยาบเมื่อเทียบกับกระดาษทั่วไป

          Plike

กระดาษที่มีเนื้อสัมผัสคล้ายยางหรือพลาสติก

การใช้งานหลัก – ใช้เป็นกระดาษปกหนังสือ

การใช้งานรอง – พิมพ์งานใบปลิว

เอฟเฟกต์ – ให้ผิวสัมผัสคล้ายยาง

          Uncoated woodfree

เป็นกระดาษที่ใช้งานมากที่สุดชนิดหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ในงานพิมพ์ที่เป็นอุตสาหกรรมมากนัก แต่เป็นกระดาษที่ใช้เขียนหรือพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร ถ้าเลือกใช้คุณภาพที่ดีขึ้น ก็สามารถใช้ในการพิมพ์แบบออฟเซ็ตได้เช่นกัน เป็นกระดาษที่ไม่เคลือบ จึงสามารถซึมซับน้ำหมึกได้ดี

การใช้งานหลัก – กระดาษสำหรับใช้ในสำนักงาน

การใช้งานรอง – แบบฟอร์มหรือซองจดหมาย

เอฟเฟกต์ – เป็นกระดาษขาวที่ผิวค่อนข้างหยาบและด้าน

อ่านบทความเรื่องแกรมของกระดาษได้ที่ https://papermore.co/2019/08/24/%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a9-gsm/

อ่านบทความเรื่องขนาดของกระดาษมาตรฐานได้ที่ https://papermore.co/2019/08/30/%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99-standard-papers/

อ่านบทความเรื่องคุณสมบัติของกระดาษได้ที่ https://papermore.co/2019/08/23/paper-qualities/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *