Paper Sustainability | กระดาษและการอนุรักษ์

Paper Sustainability | กระดาษและการอนุรักษ์

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายล้วนต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ลูกค้า หรือผู้ใช้งาน เพื่อลดผลกระทบที่มาจากการผลิตและการใช้ทรัพยากร เรามีความพยายามที่จะลดการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นโดยการปรับเปลี่ยนพฤตกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกันกับในธุรกิจสิ่งพิมพ์ ที่เรามีความใส่ใจในเรื่องของ Paper Sustainability | กระดาษและการอนุรักษ์

Sustainable printing

ในช่วงหลายปีมานี้ คอนเซ็ปต์ในการพิมพ์เพื่อความยั่งยืนเริ่มปรากฏให้เห็นในหลายๆ ธุรกิจการพิมพ์ เราเป็นส่วนหนึ่งที่มุ่งให้การพิมพ์เป็นมิตรต่อธรรมชาติมากขึ้นและรองรับสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการอยู่เสมอ นอกเหนือจากการใช้กระดาษรีไซเคิล มีการพัฒนานวัตกรรมการผลิตกระดาษที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น กระดาษที่ผลิตโดยไม่ใช้คลอรีน, เทคโนโลยีที่ไม่ใช้น้ำในการผลิต เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้แอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นมลพิษที่สำคัญในอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้หมึกพิมพ์ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ เช่น หมึกพิมพ์จากเมล็ดลินินและเมล็ดถั่วเหลือง หมึกพิมพ์เหล่านี้มีความเป็นพิษที่น้อยกว่าและง่ายต่อการกำจัด และมีผลต่อกระบวนการฟอกหมึกด้วย ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของ The National Non-Food Crops Centre

กราฟิกดีไซน์เป็นอีกเรื่องที่คาดไม่ถึงว่าจะมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ ยิ่งงานดีไซน์มีความเรียบง่าย จะช่วยลดทรัพยากรได้เป็นอย่างดี แม้เรื่องเล็กๆ อย่างการลดขนาดตัวอักษร การส่งงานที่เป็นไฟล์ PDF แทนการส่งต้นฉบับ และการคำนวณยอดสั่งพิมพ์ล่วงหน้า จะช่วยลดค่าใช้จ่ายส่วนเกินได้

ผู้บริโภคเองก็มีส่วนสำคัญเช่นกันในการเลือกใช้กระดาษที่มาจากการรีไซเคิลและผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อความยั่งยืน และการคำนวณงานที่ต้องใช้ จะช่วยลดงานพิมพ์ส่วนเกิน แต่มียอดสั่งผลิตที่แม่นยำมากขึ้น การออกแบบที่ไม่ใช้ฟอยล์ การเคลือบ เทคนิคพิเศษ ที่มากเกินจำเป็น ก็ช่วยได้เช่นกัน แม้แต่การไดคัตที่จะต้องตัดกระดาษบางส่วนออกไป ก็ส่งผลได้อย่างมหาศาลถ้ามียอดสั่งที่มากตามไปด้วย

การพิมพ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมยังไม่เป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากนัก แต่การที่เราเลือกใช้วัสดุพิมพ์ที่ดีต่อธรรมชาติ และยังมีคุณภาพสูง ทำให้ผู้คนจดจำได้ว่ากระดาษรีไซเคิลมาได้ไกลเพียงใด จากกระดาษไร้ค่า คุณภาพต่ำ ที่กลายมาเป็นวัสดุที่ทุกคนยอมรับในทุกวันนี้

Environment ISO 14000

ISO 14000 เป็นมาตรฐานสากลที่รับรองให้กับบริษัทที่มีมาตรฐานการผลิตที่ช่วยลดผลกระทบจากกิจกรรมใดๆ ที่ส่งผลเสียให้กับสิ่งแวดล้อม และยังเป็นข้อกำหนดที่เกี่ยวโยงกับชุมชนและข้อกฎหมายสากลอีกด้วย

อ่านบทความเพิ่มเติมเรื่องชนิดกระดาษได้ที่ https://papermore.co/2019/08/25/paper-types-print-quality/

อ่านบทความเรื่องขนาดของกระดาษมาตรฐานได้ที่ https://papermore.co/2019/08/30/%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99-standard-papers/

อ่านบทความเรื่องแกรมของกระดาษได้ที่ https://papermore.co/2019/08/24/%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a9-gsm/

ติดตามเราได้จากช่องทาง facebook ที่ https://www.facebook.com/Papermorethailand/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *